{"media":[{"type":"image","src":"imatges\/victor_mora_roca_2.jpg"}],"enableslider":1,"title":"Diagn\u00f2stic: Culpable
Narraci\u00f3 breu<\/small>","description":"

Dins Deus et machina i altres narracions. Premi V\u00edctor Mora de Narraci\u00f3 breu. Ed.La Busca Setembre 1999<\/p>"}