{"media":[{"type":"image","src":"imatges\/darrerbuit2.jpg"}],"enableslider":1,"title":"El Darrer Buit
Novel\u00b7la guanyadora del Premi DONNA

Editat per l'ICD. Abril 1997<\/small>","description":"

Thriller que planteja quatre dies en la vida d'una parella, en Llu\u00eds i l'Anna. Els esdeveniments es precipiten quan l'Anna \u00e9s conscient que fa anys que conviu amb un assass\u00ed. <\/p>"}