{"media":[{"type":"image","src":"imatges\/llibrestambe2.jpg"},{"type":"image","src":"imatges\/llibrestambe3.jpg"}],"enableslider":1,"title":"Els Llibres Tamb\u00e9 S'equivoquen?
A partir de 12 anys

Novel\u00b7la psicol\u00f2gica. Drama.

Ed. Casals. Col\u00b7lecci\u00f3 Casals Jove

Octubre 1999<\/small>","description":"

Aquesta novel\u00b7la ens presenta els fets que segueixen a la mort dels pares de l'Alba quan supera l'accident que ha sofert. Ella \u00e9s una noia decidida, molt lectora, imaginativa... i aviat prepara una estrat\u00e8gia per espantar els seus fantasmes. No t\u00e9 por de res ni de ning\u00fa; no es deixar\u00e0 portar per la ll\u00e0stima que pot despertar en els altres i decideix fer la seva vida: no vol que els tiets i la fam\u00edlia decideixin per ella.<\/p>"}